SDH Těšany

Právě se nacházíte: SDH » O nás

Z historie Sboru dobrovolných hasičů v Těšanech

Zveřejněno 14.03.2016

Z historie Sboru dobrovolných hasičů v Těšanech

Hasičský sbor v Těšanech byl založen roku 1897 na podnět hospodářského úředníka zdejšího velkostatku pana Josefa Grisla a několika přičinlivých těšanských občanů. V roce 1898 bylo vybudováno nové hasičské skladiště. V červenci 1910 byla u příležitosti památky založení sboru posvěcena nová stříkačka a v roce 1923 byl zakoupen spolkový prapor. Roku 1924 byla ke stávajícímu skladišti přistavěna spolková místnost, která se stala místem konání schůzí a přednášek. V červenci 1924 byl v Těšanech uvítán tehdejší prezident T. G. Masaryk, který při této významné příležitosti zaznamenal svůj podpis do spolkové „Památkové knihy“.

Znovuobnovení činnosti SDH Těšany

Z let 1928 – 1996 nemáme o činnosti těšanských hasičů žádné záznamy. Roku 1997, kdy byl starostou obce  pan Ludvík Hájek, hasičský sbor Těšany nefungoval. Ten se však postaral o jeho znovuobnovení spolu s Jaroslavem Čechem - podnikatelem v autodopravě, který byl zvolen starostou sboru, a panem Bohumilem Štelclem - velitelem jednotky. Po bývalých hasičích zbyla jen PS 12, která je stále zařazena ve výjezdu a je plně funkční. Pozůstalostí byla i T 805 - kačena ,tři obrazy a Krškova kronika.

Těšanští dobrovolní hasiči si začali pořizovat další techniku a vybavení jednotky. Zakoupením dvou vozidel CAS 25 bylo sestaveno jedno plně funkční vozidlo. Starosta sboru pan Čech daroval jednotce dopravní automobil ČAVDAR . Od obnovení činnosti se těšanští hasiči aktivě účastní výjezdů a zásahů nejen v katastru obce. V roce 2000 mohly být způsobeny v Těšanech značné škody díky přívalovým dešťům, které zapříčinily zanesení kanalizace nad obcí. Tehdejší šestičlenná jednotka provedla opatření, aby průtok vody neunikl do objektů. Stejný problém hasiči řešili i v dalších letech. Členové SDH Těšany však nenapravovali škody po „velké vodě“ jen v místě působení. V srpnu 2002 postihly záplavy celou Českou republiku. Po opadnutí vody se členové sboru vydali spolu s SDH Moutnice do obce Vědomice.

V roce 2006 se značně zvedly hladiny řek především v důsledku tání sněhu. V Jihomoravském kraji se jednalo především o toky řeky Morava a Svratka. Po vyhlášení  třetího stupně a pohotovost, těšanská výjezdová jednotka se spolu s dalšími jednotkami profesionálních i dobrovolných hasičů podílela na odčerpávání vody z polí a luk obce Vojkovice, kde škody způsobila rozvodněná řeka Svratka. V červenci 2005 se SDH Těšany účastnil záchrany dělníka zavaleného při práci na výkopech kanalizace. Hasiči zasahovali např. i u požáru v dřevovýrobě v Těšanech, u požáru kombajnu, nakladače, skladu briget v Sokolnicích, mnohokrát zasahovali u požáru strniště nebo stohů v okolí Těšan. Častým cílem výjezdů se stávaly dopravní nehody, kde je úkolem členů sboru technická pomoc a řízení dopravy. V zimním období se řeší dopravní situace způsobené sněhovou kalamitou. Hasiči vyjížděli k požáru trávy u Borkovan. Spolu s dalšími jednotkami dobrovolných i profesionálních hasičů se jim podařilo zastavit šíření již tak rozsáhlého ohně a zabránit tak ještě větším škodám. Krátce před touto události proběhla výměna staré cisterny z roku 1963 za novější z roku 1983, díky níž nebyl problém zdolat náročnější terén.

Pomoc po záplavách v Čechách přišla z Těšan i v roce 2013. V našem okrsku se utvořila skupina jednotek, která nabídla svoji pomoc a techniku občanům na Litoměřicku. Naši členové sboru měli odjet na pomoc obci Vědomice, kde pomáhali po stejných záplavách už v roce 2002. Obec Těšany vyhlásila sbírku pro tyto občany s tím, že ji tam při této příležitosti přivezou. Vyššími orgány však bylo rozhodnuto že vystačí jednotky z bližšího okolí a Jihomoravský kraj bude ponechán jako záloha pro případ pokračujících záplav. Naše obec se spojila s postiženou oblastí a zjistila kde by sbírka, která proběhla v naší obci, pomohla nejvíce. Byla vytypovaná obec České Kopisty u Terezína. Velitel jednotky se strojníkem odvezli tuto humanitární pomoc přímo do postižené oblasti.

Rok 2013 se jak druhem zásahů, tak pomocí obci točil kolem probíhajícího, nového průtahu obcí. Jednotka v únoru odstraňovala stromy, které byly chystající se rekonstrukcí vozovky určeny k vykácení. Byly pokáceny stromy v okolí autobusové zastávky a stromy u pomníku T.G.Masaryka

Květen 2013 přinesl výjezd na hořící trávu podél potoka u odbočky na Šinkvický dvůr.Naši oblast potrápily i přívalové deště . Voda zatopila silnici od Močílek, kde musela být odčerpána laguna, která se utvořila za domem pana Turka. Zajímavostí bylo i to, že silný déšť poprvé pomohl hasičům kteří čistili ucpaný průtok potoka pod hlavní silnicí, který byl zanesený a přívalový déšť jim pomohl pročistit tu část, kam se hasiči nemohli dostat.

Jednotka je vybavena motorovým kalovým čerpadlem, elektrocentrálou, osvětlovací technikou a pilou. Je to vybavení, které je čím dál tím více používané. Proto nás trápí tyto přírodní pohromy více, než požáry. Ke všem zásahům vyjíždíme s cisternou CAS 25. Po projednání s vedením obce bylo rozhodnuto, že se koupí nové zásahové dopravní vozidlo NISSAN, které bude vyhovovat potřebám naší jednotky. Náklady na zakoupení uhradila z části obec, přispěli sponzoři, byly použity ušetřené peníze z rozpočtu výjezdové jednotky, stejně tak jako peníze z uspořádaných akcí pořádaných v průběhu roku.                          Výjezdová jednotka k 1.1.2014 je v počtu 14členů.

Za 16 let fungování se počet výjezdů k povodním, požárům, dopravním nehodám a dalším událostem blíži ke stovce. V květnu 2001 získala obec do pronájmu od organizace Orel Těšany hasičskou zbrojnici. Členové sboru si sami brigádnicky opravili a kompletně zrekonstruovali jak zasedací místnost, tak i sociálky, garáž a průchozí chodbu, která slouží jako šatna.

S úmyslem aktivně se podílet na obecním dění organizace SDH Těšany v roce 2006 poprvé sestavila na podzimní volby do obecního zastupitelstva patnáctičlennou kandidátní listinu pod hlavičkou „Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků“.

Náplní programu SDH Těšany však nejsou jen výjezdy a řešení krizových situací. Členové se aktivně podílí také na kulturním životě obce. Každoročně se starají o dozor na mysliveckém plese, podzimních slavnostech, dohlíží a řídí dopravu na Hody i při dalších společenských akcích konaných v obci. Ostatkový průvod obcí, kdy hasiči převlečení za maškary vyráží za doprovodu hudby na obchůzku, patří už také k tradiční akci.

Již zaběhlou tradici má hasičský ples, na kterém nikdy nechybí bohatá tombola. V letošním roce se uskuteční již 16. Hasičský ples 15.2,2014, na který vás srdečně zveme . K tanci nám bude hrát skupina IMPULS a cimbálka Jirky Kokeše . Čekají vás ukázky tanců,občerstvení a bohatá tombola.

Práce s dětmi

V roce 2009 se uskutečnilo první pálení čarodějnic, na které vždy připravujeme bohatý program pro děti. Odpoledne plné soutěží a her, táborák a na závěr také vypouštění lampionů štěstí se vzkazy a tajných přání. K příjemné atmosféře přispívá svým hudebním doprovodem také skupina MRAK. Tato akce se stala v Těšanech tradicí . V našem sboru působí dvě družstva mladých hasičů.Dětem se věnují 4.vedoucí kteří prošli školením při OSH Brno -venkov a pořádají pro ně soutěže. V únoru 2013 se uskutečnil nultý ročník Těšanský uzel, kde mezi sebou soutěží mladí hasiči o co nejlepší a nejrychlejší uvázání uzlů. Pod hlavičkou sboru se uskutečnila i akce „Duben - dopravní den“ na dopravním hřišti u mateřské školky. Je to dopravně - bezpečnostní akce za účasti všech složek IZS Brno - venkov a BESIPU. Přijely děti z okolních sborů a to nejenom mladí hasiči a soutěžily v jízdě na kole, zručnosti a v dodržování dopravních značek.

Prvního prosince proběhly Mikulášské závody, kde soutěžíla družstva požárních dvojic v disciplínách: štafeta, uzly, topografie, požární značky, střelba ze vzduchovky a zdravověda. Vše bylo upraveno na halové závody. Naši mladí hasiči se i v letošním roce zapojili do celostátní soutěže hry Plamen a Požární ochrana očima dětí. Požární ochrana očima dětí je celostátní výtvarná a literární soutěž, kde různé věkové kategorie dětí malují a píší příspěvky k tématu hasiči. Naše děti namalovaly hořící náves obce i se známou těšanskou kovárnou.

Od roku 1999 se vždy první víkend v září pořádají v Těšanech Národopisné slavnosti, kde mohou hosté kromě vystoupení folklórních souborů zhlédnout také závody hasičských družstev v požárním sportu. Soutěž nazvaná „O pohár starosty obce“ se stala každoroční náplní sobotního dopoledne, kde nám mladí hasiči předvádí štafetu 8x100metrů a požární útok. V soutěži se představili už i naši nejmenší - přípravka.Všichni se každý pátek v 17 hodin schází buď za školou nebo ve výstavní místnosti školy na svoje pravidelné schůzky . Dětí v našem sboru je 15 a členů 38.

Když otevřete naši kroniku i kroniku mladých hasičů, kterou vede od roku 1997 naše členka Míša Slatinská tak je až neuvěřitelné co všechno se za těch 17 let událo. A je to zásluhou všech a všem patří velké poděkování.

Jednatelka SDH Těšany Jana Štelclová

0 komentářů

Jak nahlásit událost?

Při každé mimořádné události, pokud je v ohrožení život nebo majetek, volejte číslo 150

Linka je bezplatná

Ohlásíte

Aplikace hlášení pálení

Kontakt

JSDH Těšany
Těšany
Těšany 664 54

Velitel jednotky
+420 607 075 540

JSDH Těšany
sdh@sdhtesany.cz

Velitel jednotky
velitel@sdhtesany.cz

Mladí hasiči
mh@sdhtesany.cz

Sbor
Dobrovolných
Hasičů

Těšany

Podporují nás